NEWS FLASH मराठा आरक्षण आंदोलन में नांदेड जिले का २४ लाख २५ हजार का हुवा नुकसान, आंदोलन में द्वेषभावना से कार्यरत आदोलंकारियो को ढुंढाने का काम सुरू - नांदेड पुलिस अधीक्षक संजय जाधव ..., **

गुरुवार, १६ ऑक्टोबर, २०१४

हदगाव - हिमायतनगर ७० टक्के मतदान

हदगाव/हिमायतनगर(वार्ताहर)अख्या जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या हदगाव - हिमायतनगर विधानसभा मतदारसंघात सरासरी ६९.९५ टक्के मतदान मतदारसंघात झाले आहे. यात सर्वाधिक मतदान हिमायतनगर तालुक्यातील सिरपल्ली येथे ८५.४६ टक्के झाले. एकूण ९४२ पैकी ८०५ मतदारांनी हक्क बजावला तर हदगाव शहरातील केंद्र क्रमांक ९६ वर सर्वात कमी मतदान झाल्याची नोंद आहे. येथे ८५५ पुरुष तर ६५५ महिला असे एकूण १५१० मतदार आहेत. यातील ३८९ पुरुष तर २७० महिला असे एकूण ६५९ मतदारांनी म्हणजेच ४३.६४ टक्के मतदारांनी आपला हक्क बजावला असल्याची माहिती निवडणूक विभागातून प्राप्त झाली आहे.

हदगाव मतदारसंघात बुथनिहाय झालेले मतदानाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे.
बूथ -५६. कौठा ८६६ मते ६९.५६%
बूथ -५७. वारगंटकळी ५९२ मते ८५.४३%
बूथ -५८. डोल्हारी ८६२ मते ७०.२५%
बूथ -५९. गोर्लेगाव ५७१ मते ८३.४८%
बूथ -६0. गोर्लेगाव ५०७ मते ७३.४८%
बूथ -६१. हदगाव ४३३ मते ५१.५५%
बूथ -६२. हदगाव ३९६ मते ४६.३७%
बूथ -६३. हदगाव ५९५ मते ५५.५० %
बूथ -६४. हदगाव ११0७ मते ६८.५९%
बूथ -६५. हदगाव ८५९ मते ६८.२८%
बूथ -६६. हदगाव ८९0 मते ६0.४२%
बूथ -६७. रूई धा. ८६0 मते ७९.0४%
बूथ -६८. रूई धा ५५६ मते ७२.२८%
बूथ -६९. तलंग ५८४ मते ७८.१८%
बूथ -७0. तलंग ५५३ मते ७३.०५%
बूथ -७१. पिंपरखेड ८३२ मते ७०.९३%
बूथ -७२. पिंपरखेड ९११ मते ७०.४६%
बूथ -७३. अंबाळा ६१८ मते ८०.४७%
बूथ -७४. अंबाळा ५४१ मते ७३.३१%
बूथ -७५. हदगाव ८१६ मते ५७.८३%
बूथ -७६. हदगाव ७४४ मते ४९.५७%
बूथ -७७. हदगाव ७२० मते ५४.६३%
बूथ -७८. हदगाव ४०५ मते ४७.५९%
बूथ -७९. हदगाव ४६९ मते ४९.४७%
बूथ -८0. हदगाव ४५२ मते ५२.३८%
बूथ -८१. हदगाव ५१३ मते ६१.६६%
बूथ -८२. हदगाव ३८३ मते ५०.०७%
बूथ -८३. बाभळी ६१० मते ६८.३१%
बूथ -८४. बाभळी बेलमंडळ ५३२ मते ३७.६१%
बूथ -८५. एकंबा ७५० मते ७८.८६%
बूथ -८६. धानोरा ९७४ मते ७५.५६%
बूथ -८७. मंगरूळ ४४० मते ६३.४९%
बूथ -८८. मंगरूळ ३९४ मते ६०.२४%
बूथ -८९. शिबदरा ६४९ मते ७५.५५%
बूथ -९0. बोरगडी १०२२ मते ८५.१०%
बूथ -९१. शिरजंती ६९२ मते ६१.१३%
बूथ -९२. शिरजंती ८५७ मते ६९.११%
बूथ -९३. पळसापूर १०५८ मते ८४.८४%
बूथ -९४. बनचिंचोली ५६५ मते ७५.०३%
बूथ -९५. बनचिंचोली ४६५ मते ६२.२५%
बूथ -९६. हदगाव ५०५ मते ५७.००%
बूथ -९७. हदगाव ६५९ मते ४३.६४%
बूथ -९८. हदगाव ४५३ मते ४३.७७%
बूथ -९९. हदगाव ३१८ मते ४५.३६%
बूथ -१00. हदगाव ५३१ मते ६२.९९%
बूथ -१0१. हदगाव ६०७ मते ६२.९७%
बूथ -१0२. पळसा ७५० मते ६०.१०%
बूथ -१0३. पळसा ६०८ मते ६६.७४%
बूथ -१0४. पळसा ८३१ मते ६६.११%
बूथ -१0५. उचांडा ९१७ मते ७७.४५%
बूथ -१0६. करमोडी ७०८ मते ७८.२३%
बूथ -१0७. बरडशेवाळा ८६१ मते ६९.१६%
बूथ -१0८. बरडशेवाळा ६७८ मते ६३.६६%
बूथ -१0९. डोंगरगाव ५८७ मते ७९.६५%
बूथ -११0. डोंगरगाव क. ६५४ मते ७०.१०%
बूथ -१११. वाटेगाव, फळी ९४९ मते ७८.०४%
बूथ -११२. दिघी ५२८ मते ७६.३०%
बूथ -११३. टेंभुर्णी ३६६ मते ७५.९३%
बूथ -११४. कार्ला पी. ७४८ मते ७५.८६%
बूथ -११५. वडगाव ७४७ मते ७३.८९%
बूथ -११६. हिमायतनगर (क) ५६८ मते ७०.१२%
बूथ -११७. हिमायतनगर (स) ३७७ मते ५९.३७%
बूथ -११८. हिमायतनगर (क्यु)३६१ मते ६२.७८%
बूथ -११९. हिमायतनगर (प) ५९४ मते ६६.८९%
बूथ -१२0. हिमायतनगर ७५२ मते ५९.३१%
बूथ -१२१. हिमायतनगर ८२१ मते ६६.५३%
बूथ -१२२. हिमायतनगर ७०४ मते ६१.९२%
बूथ -१२३. हिमायतनगर ६६३ मते ६८.२८%
बूथ -१२४. हिमायतनगर ६५९ मते ६८.१५%
बूथ -१२५. हिमायतनगर ४२७ मते ६७.७८%
बूथ -१२६. हिमायतनगर ६६९ मते ६२.७६%
बूथ -१२७. हिमायतनगर ४६६ मते ५५.५४%
बूथ -१२८. हिमायतनगर ३७६ मते ५१.६५%
बूथ -१२९. हिमायतनगर ७१५ मते ६०.९५%
बूथ -१३०. हिमायतनगर ५५२ मते ६६.११%
बूथ -१३१. विरसणी (न.अ.) ५१६ मते ६४.३४%
बूथ -१३२. विसरणी गाव ७१५ मते ८५.०२%
बूथ -१३३. हडसणी ६४९ मते ७२.१२%
बूथ -१३४. हडसणी ६५४ मते ७०.१०%
बूथ -१३५. गारगव्हाण ७७३ मते ६१.३०%
बूथ -१३६. बामणी ६७९ मते ७८.६८%
बूथ -१३७. शिबदरा ८९० मते ७१.४९%
बूथ -१३८. कवना ४७३ मते ५९.०५%
बूथ -१३९. कवना ७०२ मते ६७.९६%
बूथ -१४0. ल्याहरी ४९५ मते ७०.९२%
बूथ -१४१. ल्याहरी ४३० मते ६७.६१%
बूथ -१४२. हरडफ ५५२ मते ८१.३०%
बूथ -१४३. हरडफ ५४५ मते ८०.५०%
बूथ -१४४. हरडफ ५९३ मते ७०.५१%
बूथ -१४५. खडकी ब. ५०९ मते ७३.६६%
बूथ -१४६. खडकी ८७४ मते ७३.९४%
बूथ -१४७. धारपूर प. ७४२ मते ६९.६७%
बूथ -१४८. सवना ८८७ मते ६९.९५%
बूथ -१४९. एकघरी ९३९ मते ८३.१३%
बूथ -१५०. वाघी ८१७ मते ८०.८९%
बूथ -१५१. कामारी ४८८ मते ५७.०४%
बूथ -१५२. कामारी ५५८ मते ६९.४९%
बूथ -१५३. कामारी ४५७ मते ७६.४२%
बूथ -१५४. कामारी ६२७ मते ६०.७०%
बूथ -१५५. रावणगाव त. ५८९ मते ६५.२३%
बूथ -१५६. रावणगाव त. ४८९ मते ७१.७०%
बूथ -१५७. लिंगापूर ४३६ मते ६८.४५%
बूथ -१५८. दगडवाडी ५४५ मते ७०.९६%
बूथ -१५९. उमरी द. ४६५ मते ७१.५४%
बूथ -१६०. उमरी द. ४२८ मते ६२.३०%
बूथ -१६१. पिंगळी ४८६ मते ७०.२३%
बूथ -१६२. पिंगळी ४५४ मते ७१.५०%
बूथ -१६३. चिंचगव्हाण ८१७ मते ६८.१४%
बूथ -१६४. चिंचगव्हाण ८०५ मते ७७.०३%
बूथ -१६५. जगापूर ६५३ मते ६३.३४%
बूथ -१६६. केदारगुडा ६२२ मते ७१.०९%
बूथ -१६७. कामारवाडी, पि. ४०९ मते ८४.१६%
बूथ -१६८. जवळगाव ८०६ मते ८३.५२%
बूथ -१६९. जवळगाव ७९७ मते ८७.५८%
बूथ -१७०. सरसम बु. ५९६ मते ७०.०४%
बूथ -१७१. सरसम बु. ७३९ मते ६९.५९%
बूथ -१७२. सरसम बु. ८२३ मते ६८.८२%
बूथ -१७३. टेंभी ८१४ मते ६४.४०%
बूथ -१७४. पार्डी ५५६ मते ६४.१३%
बूथ -१७५. चिंचोर्डी ५६३ मते ७१.६३%
बूथ -१७६. महादपूर ७७७ मते ७३.८६%
बूथ -१७७. आंदेगाव ५६६ मते ७८.६१%
बूथ -१७८. आंदेगाव ५११ मते ६७.६८%
बूथ -१७९. खैरगाव ६४६ मते ७४.५१%
बूथ -१८०. वाळकी खु. ९५७ मते ७४.४७%
बूथ -१८१. धानोरा ९२८ मते ७५.५७%
बूथ -१८२. कोळगाव ८०५ मते ७२.३९%
बूथ -१८३. डोरली ५०४ मते ७०.८९%
बूथ -१८४. डोरली टा. ४३९ मते ६६.४१%
बूथ -१८५. तळेगाव ६११ मते ७३.१७%
बूथ -१८६. तळेगाव ५६० मते ७२.९२%
बूथ -१८७. माळझरा ८९२ मते ७९.२९%
बूथ -१८८. खरबी ६३७ मते ७६.५६%
बूथ -१८९. कंजारा बु. १०११ मते ७६.७७%
बूथ -१९०. वाशी ६४५ मते ७४.८३%
बूथ -१९१. दरेसरसम, भिष्याची वाडी. ३९२ मते ७८.७१%
बूथ -१९२. दरेसरसम ७६३ मते ८२.५८%
बूथ -१९३. करंजी ६९८ मते ८१.६४%
बूथ -१९४. पारवा खुर्द ७५२ मते ७४.४६%
बूथ -१९५. पारवा खुर्द ३१५ मते ७७.४०%
बूथ -१९६. वटफळी ९०३ मते ७४.३८%
बूथ -१९७. आष्टी ५६१ मते ७१.३७%
बूथ -१९८. आष्टी ५७९ मते ७१.०४%
बूथ -१९९. आष्टी ५७९ मते ७६.८९%
बूथ -२००. आष्टी ४६७ मते ६२.६०%
बूथ -२0१. वाळकी बु.५६७ मते ७४.०२%
बूथ -२0२. वाळकी बु. ३१६ मते ५६.१३%
बूथ -२0३. पाथरड ७२५ मते ८१.३७%
बूथ -२0४. पाथरड ६७६ मते ६९.६९%
बूथ -२0५. वडगाव बु. ८८८ मते ७२.९७%
बूथ -२0६. नव्हा ६५२ मते ७२.४४%
बूथ -२0७. नव्हा ३९१ मते ७४.६२%
बूथ -२0८. चोरंबा खु. ४८४ मते ६९.९४%
बूथ -२0९. मनाठा ४११ मते ६२.४६%
बूथ -२१0. मनाठा ३३१ मते ५३.०४%
बूथ -२११. मनाठा ५७८ मते ४६.३५%
बूथ -२१२. मनाठा ४५६ मते ५२.४७%
बूथ -२१३. मनाठा ५८० मते ६६.८२%
बूथ -२१४. वरट ८०६ मते ७५.४०%
बूथ -२१५. वरवट २९४ मते ६९.८३%
बूथ -२१६. तरोडा ६५९ मते ७२.९०%
बूथ -२१७. चोरंबा बु. ७९३ मते ७६.९९%
बूथ -२१८. पांगरी ५९१ मते ७०.२७%
बूथ -२१९. एकराळा ४९५ मते ७५.३४%
बूथ -२२0. तामसा ५४३ मते ५८.८३%
बूथ -२२१. तामसा ५४० मते ६६.४५%
बूथ -२२२. तामसा ४६० मते ६५.५३%
बूथ -२२३. तामसा ४०५ मते ६२.५०%
बूथ -२२४. तामसा ५४१ मते ६०.२४%
बूथ -२२५. तामसा ४७३ मते ५९.७२%
बूथ -२२६. तामसा ६१२ मते ६८.८४%
बूथ -२२७. तामसा ८६१ मते ६९.६६%
बूथ -२२८. तामसा ६९८ मते ५९.९१%
बूथ -२२९. तामसा ३४५ मते ५८.४८%
बूथ -२३0. तामसा ३९१ मते ५९.६०%
बूथ -२३१. उमरी (ज.) ७६५ मते ६८.३६%
बूथ -२३२. उमरी (ज.) ७३३ मते ७८.९३%
बूथ -२३३. पोटा खु. ४४२ मते ७७.४१%
बूथ -२३४. सोनारी ८७२ मते ८०.८२%
बूथ -२३५. वाळक्याचीवाडी ७४४ मते ७९.८३%
बूथ -२३६. वाळक्याचीवाडी ८३७ मते ७७.४३%
बूथ -२३७. पवना ६९९ मते ६६.०१%
बूथ -२३८. पवना ७३९ मते ७६.९०%
बूथ -२३९. दूधड ५३३ मते ८०.७६%
बूथ -२४0. पोटा बु. ६९४ मते ७४.७८%
बूथ -२४१. पोटा बु. ६०९ मते ६८.८९%
बूथ -२४२. पोटा बु. ७४८ मते ८४.३३%
बूथ -२४३. कांडली बु. ८०२ मते ६९.३८%
बूथ -२४४. कांडली बु ८५१ मते ६४.९६%
बूथ -२४५. वायपना बु. ५१२ मते ६७.८१%
बूथ -२४६. वायपना बु. ५०२ मते ७३.९३%
बूथ -२४७. रावणगाव म. ६२३ मते ७६.०७%
बूथ -२४८. रावणगाव म. ५०४ मते ८१.४२%
बूथ -२४९. सावरगाव ९५० मते ७१.११%
बूथ -२५0. सावरगाव ८३९ मते ६८.४१%
बूथ -२५१. जांभळा कृष्ण ५२९ मते ६५.३१%
बूथ -२५२. दाबदरी ९७३ मते ७६.३७%
बूथ -२५३. वडगाव खु. ६७४ मते ७०.९५%
बूथ -२५४. पारवा बु. ४२१ मते ६९.२४%
बूथ -२५५. पारवा बु. ६४० मते ६६.६७%
बूथ -२५६. येवली ७२९ मते ६५.०९%
बूथ -२५७. येवली ६०७ मते ६४.७१%
बूथ -२५८. वायपना बु. ७८७ मते ७०.९०%
बूथ -२५९. शिवपुरी ५०८ मते ७३.८४%
बूथ -२६०. जांभळा ८७० मते ६८.२४%
बूथ -२६१. जांभळा ४१४ मते ७५.४१%
बूथ -२६२. जांभळा ३६९ मते ७८.०१%
बूथ -२६३. चोरंबा न. ८५२ मते ७६.२८%
बूथ -२६४. चोरंबा १७३ मते ५९.०४%
बूथ -२६५. चोरंबा ३४७ मते ६४.६२%
बूथ -२६६. निमगाव ७७४ मते ७२.५२%
बूथ -२६७. निमगाव ९९७ मते ७०.९६%
बूथ -२६८. चांभरगा ८२७ मते ६५.९०%
बूथ -२६९. चाभरा ५०५ मते ६९.२७%
बूथ -२७०. चाभरा ५४६ मते ७०.५४%
बूथ -२७१. चाभरा तांडा ५८८ मते ७५.३८%
बूथ -२७२. मालेगाव ८५१ मते ७४.३२%
बूथ -२७३. खरटवाडी ८६१ मते ७६.४७%
बूथ -२७४. दिग्रस ५२८ मते ७०.०९%
बूथ -२७५. दिग्रस ४४६ मते ५८.६८%
बूथ -२७६. वाई ८७९ मते ७०.५५%
बूथ -२७७. पिंपळगाव ४३२ मते ६४.३८%
बूथ -२७८. पिंपळगाव ४५२ मते ६५.१३%
बूथ -२७९. राजवाडी ४८२ मते ७५.७९%
बूथ -२८०. घोगरी ५९७ मते ७२.३६%
बूथ -२८१. घोगरी ५४२ मते ६८.७८%
बूथ -२८२. घोगरी ५९४ मते ७४.३४%
बूथ -२८३. चिकाळा ५६० मते ७४.३७%
बूथ -२८४. चिकाळा ५३७ मते ७४.७९%
बूथ -२८५. लोहा ८३३ मते ७१.३८%
बूथ -२८६. लोहा २६२ मते ६९.१३%
बूथ -२८७. लोहा ५८४ मते ६६.५१%
बूथ -२८८. माडवा व. ५९६ मते ६९.२२%
बूथ -२८९. माडवा व. ७५५ मते ७२.७४%
बूथ -२९0. सोनाळा ७२९ मते ७०.३०%
बूथ -२९१. रोडगी ५९३ मते ७३.१२ %
हदगाव - हिमायतनगर विधानसभा मतदारसंघातील २ लाख ६६ हजार ५३४ मतदारापैकी १ लाख ८६ हजार ४३७ मतदारांनी आपला हक्क बजावला. यात १ लाख ४0 हजार ७५६ पुरुषापैकी १ लाख २९२ जणांनी मतदान केले, त्याची टक्केवारी ७१.२६ होते. एकूण महिला मतदार १ लाख २५ हजार ७७७ आहेत. यातील ८८ हजार १४५ महिलांनी मतदान केले. त्याची टक्केवारी ६८.४९ होते. सरासरी ६९.९५ टक्के मतदान झाले.
टिप्पणी पोस्ट करा